METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.20   Spracovanie a konzervovanie rýb, kôrovcov a mäkkýšov    
    10.20.11   Rybacie filé a ostatné rybacie mäso (tiež mleté), čerstvé alebo chladené
   
    10.20.12   Rybacie pečene, ikry a mliečie, čerstvé alebo chladené
   
    10.20.13   Ryby, mrazené
   
    10.20.14   Rybacie filé, mrazené
   
    10.20.15   Rybacie mäso (mleté aj nemleté), mrazené
   
    10.20.16   Rybacie pečene, ikry a mliečie, mrazené
   
    10.20.21   Rybacie filé, sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené
   
    10.20.22   Rybacie pečene, ikry a mliečie, sušené, údené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z rýb vhodné na ľudskú konzumáciu
   
    10.20.23   Ryby, sušené, tiež solené alebo v slanom náleve
   
    10.20.24   Ryby vrátane filé, údené
   
    10.20.25   Ryby, inak upravené alebo konzervované, okrem upravených jedál z rýb
   
    10.20.26   Kaviár a kaviárové náhradky
   
    10.20.31   Kôrovce, mrazené
   
    10.20.32   Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
   
    10.20.33   Ostatné vodné bezstavovce, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené
   
    10.20.34   Kôrovce, inak upravené alebo konzervované; mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, inak upravené alebo konzervované
   
    10.20.41   Múčky, prášky a pelety z mäsa rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov nevhodné na ľudskú konzumáciu
   
    10.20.42   Ostatné nejedlé výrobky z rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov
   

Page 1/1  
Top