METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.13   Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov    
    10.13.15   Ostatné upravené a konzervované mäso, droby alebo krv okrem upravených jedál z mäsa a drobov    
       10.13.15.05   Pripravené alebo konzervované pečene z husí alebo kačíc (s výnimkou párkov a salám a pripravených pokrmov a jedál)
    Detail
       10.13.15.15   Pripravené alebo konzervované pečene z iných zvierat (s výnimkou párkov a salám a pripravených pokrmov a jedál)
    Detail
       10.13.15.25   Pripravené alebo konzervované mäso alebo droby z moriek (s výnimkou párkov a salám, prípravkov z pečene a pripravených pokrmov a jedál)
    Detail
       10.13.15.35   Ostatné pripravené alebo konzervované mäso z hydiny (s výnimkou párkov a salám, prípravkov z pečene a pripravených pokrmov a jedál)
    Detail
       10.13.15.45   Pripravené alebo konzervované mäso zo svíň: stehná a ich časti (s výnimkou pripravených pokrmov a jedál)
    Detail
       10.13.15.55   Pripravené alebo konzervované mäso zo svíň: pliecko a jeho časti (s výnimkou pripravených pokrmov a jedál)
    Detail
       10.13.15.65   Pripravené alebo konzervované mäso, droby a zmesi z domácich svíň obsahujúce menej ako 40 % mäsa alebo mäsových drobov akéhokoľvek druhu a tukov akéhokoľvek druhu (s výnimkou párkov a salám a podobných výrobkov, homogenizovaných prípravkov, prípravkov z pečene a pripravených pokrmov a jedál)
    Detail
       10.13.15.75   Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby a zmesi zo svíň vrátane zmesí (s výnimkou párkov a salám a podobných výrobkov, homogenizovaných prípravkov, prípravkov z pečene a pripravených pokrmov a jedál)
    Detail
       10.13.15.85   Pripravené alebo konzervované mäso alebo droby z hovädzích zvierat (s výnimkou párkov a salám a podobných výrobkov, homogenizovaných prípravkov, prípravkov z pečene a pripravených pokrmov a jedál)
    Detail
       10.13.15.95   Ostatné pripravené alebo konzervované mäso alebo droby vrátane krvi (s výnimkou párkov a salám a podobných výrobkov, homogenizovaných prípravkov, prípravkov z pečene a pripravených pokrmov a jedál)
    Detail

Page 1/1  
Top