METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.12   Spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa    
    10.12.10   Hydinové mäso, čerstvé alebo chladené
   
    10.12.20   Hydinové mäso, mrazené
   
    10.12.30   Hydinový tuk
   
    10.12.40   Jedlé droby z hydiny
   
    10.12.50   Vtáčie perie a kože s perím alebo páperím
   

Page 1/1  
Top