METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.11   Spracovanie a konzervovanie mäsa    
    10.11.41   Jatočná vlna neodmastená vrátane prepranej jatočnej vlny    
       10.11.41.00   Mastná vlna nemykaná alebo nečesaná (vrátane praného rúna) (s výnimkou strihanej vlny)
    Detail

Page 1/1  
Top