METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.12   Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu    
    08.12.12   Granuly, drvina a prach; okruhliaky, štrk    
       08.12.12.10   Štrk; okruhliaky; obliakový štrk a pazúrik používaný na betónové zmesi; na štrkovanie ciest alebo železníc alebo iné štrky
    Detail
       08.12.12.30   Lámaný kameň používaný na betónové zmesi; na štrkovanie ciest a ostatné stavebné účely (s výnimkou štrku; okruhliakov; obliakového štrku a pazúrika)
    Detail
       08.12.12.50   Granuly, drvina a prach z mramoru
    Detail
       08.12.12.90   Granuly, drvina a prach z travertínu, ekauzínu, granitu, porfýru, čadiča, pieskovca a ostatných kameňov na výtvarné účely
    Detail

Page 1/1  
Top