METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.11   Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice    
    08.11.12   Žula, pieskovec a ostatné dekoračné alebo stavebné kamene    
       08.11.12.33   Žula, surová alebo zhruba opracovaná, netvarovaná
    Detail
       08.11.12.36   Žula len rozrezaná na pravouhlé (vrátane štvorcových) blokov alebo dosiek
    Detail
       08.11.12.50   Pieskovec
    Detail
       08.11.12.90   Porfýr, čadič, kremenec a ostatné kamene na výtvarné alebo stavebné účely, surové, nahrubo opracované alebo len rozrezané (okrem vápenatých kameňov na výtvarné alebo stavebné účely s hmotnosťou >= 2,5, žuly a pieskovca)
    Detail

Page 1/1  
Top