METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.11   Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa, vápenca, sadrovca, kriedy a bridlice    
    08.11.11   Mramor a ostatné vápenaté dekoračné alebo stavebné kamene
   
    08.11.12   Žula, pieskovec a ostatné dekoračné alebo stavebné kamene
   
    08.11.20   Vápenec a sadrovec
   
    08.11.30   Krieda a nekalcinovaný dolomit
   
    08.11.40   Bridlica
   

Page 1/1  
Top