METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.62   Výroba sadrových výrobkov na stavebné účely
   
23.63   Výroba transportného betónu
   
23.64   Výroba malty
   
23.65   Výroba cementových vlákien
   
23.69   Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu
   
23.70   Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa
   
23.91   Výroba brúsnych výrobkov
   
23.99   Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n.
   
24.10   Výroba surového železa a ocele a ferozliatin
   
24.20   Výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z ocele
   
24.31   Ťahanie tyčí za studena
   
24.32   Valcovanie pásov za studena
   
24.33   Tvarovanie alebo skladanie za studena
   
24.34   Ťahanie drôtov za studena
   
24.41   Výroba drahých kovov
   
24.42   Výroba hliníka
   
24.43   Výroba olova, zinku a cínu
   
24.44   Výroba medi
   
24.45   Výroba ostatných neželezných kovov
   
24.51   Odlievanie železa
   
24.52   Odlievanie ocele
   
24.53   Odlievanie ľahkých kovov
   
24.54   Odlievanie ostatných neželezných kovov
   
25.11   Výroba kovových konštrukcií a ich častí
   
25.12   Výroba kovových dverí a okien
   
25.21   Výroba radiátorov ústredného kúrenia a bojlerov
   
25.29   Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
   
25.30   Výroba parných kotlov, okrem kotlov ústredného kúrenia
   
25.40   Výroba zbraní a munície
   
25.50   Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
   
25.61   Opracovanie a povrchová úprava kovov
   
25.62   Obrábanie
   
25.71   Výroba nožiarskych výrobkov
   
25.72   Výroba zámkov a pántov
   
25.73   Výroba náradia
   
25.91   Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
   
25.92   Výroba obalov z ľahkých kovov
   
25.93   Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
   
25.94   Výroba upínadiel, strojných skrutiek
   
25.99   Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
   

Page 4/6  
Top