METADATA
PRODCOM zoznam, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
20.11   Výroba priemyselných plynov
   
20.12   Výroba farbív a pigmentov
   
20.13   Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
   
20.14   Výroba ostatných základných organických chemikálií
   
20.15   Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
   
20.16   Výroba plastov v primárnej forme
   
20.17   Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
   
20.20   Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
   
20.30   Výroba farieb, lakov a podobných náterov, tlačiarenských farieb a tmelov
   
20.41   Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov
   
20.42   Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov
   
20.51   Výroba výbušnín
   
20.52   Výroba lepidiel
   
20.53   Výroba éterických olejov
   
20.59   Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
   
20.60   Výroba umelých vlákien
   
21.10   Výroba základných farmaceutických výrobkov
   
21.20   Výroba farmaceutických prípravkov
   
22.11   Výroba gumených pneumatík a duší; protektorovanie a oprava pneumatík
   
22.19   Výroba ostatných výrobkov z gumy
   
22.21   Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
   
22.22   Výroba plastových obalov
   
22.23   Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
   
22.29   Výroba ostatných plastových výrobkov
   
23.11   Výroba plochého skla
   
23.12   Tvarovanie a spracovanie plochého skla
   
23.13   Výroba dutého skla
   
23.14   Výroba sklenených vlákien
   
23.19   Výroba a spracovanie ostatného skla, vrátane technického skla
   
23.20   Výroba žiaruvzdorných výrobkov
   
23.31   Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
   
23.32   Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
   
23.41   Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov
   
23.42   Výroba keramického sanitárneho vybavenia
   
23.43   Výroba keramických izolátorov a izolačných doplnkov
   
23.44   Výroba ostatných technických keramických výrobkov
   
23.49   Výroba ostatných keramických výrobkov
   
23.51   Výroba cementu
   
23.52   Výroba vápna a sadry
   
23.61   Výroba betónových výrobkov na stavebné účely
   

Page 3/6  
Top