METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
33.20   Montaža industrijskih strojev in naprav    
    33.20.11   Montaža kotlov za pridobivanje vodne pare (razen kotlov za centralno ogrevanje) ter pripadajočih kovinskih cevnih sistemov v industrijskih obratih
   
    33.20.21   Montaža pisarniških in računskih strojev
   
    33.20.29   Montaža drugih strojev in naprav za splošne namene
   
    33.20.31   Montaža industrijskih strojev in naprav za kmetijstvo
   
    33.20.32   Montaža strojev in naprav za obdelavo kovin
   
    33.20.33   Montaža industrijskih strojev in naprav ter opreme za metalurgijo
   
    33.20.34   Montaža industrijskih strojev in naprav ter opreme za rudarstvo
   
    33.20.35   Montaža strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov
   
    33.20.36   Montaža strojev in naprav za proizvodnjo tekstila, oblačil, usnja in usnjenih izdelkov
   
    33.20.37   Montaža strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartona
   
    33.20.38   Montaža strojev in naprav za proizvodnjo plastike in gume
   
    33.20.39   Montaža drugih strojev in naprav za posebne namene
   
    33.20.41   Montaža profesionalnih medicinskih, preciznih in optičnih instrumentov in naprav
   
    33.20.42   Montaža profesionalne elektronske opreme
   
    33.20.50   Montaža električnih naprav
   
    33.20.60   Montaža opreme za industrijsko procesno krmiljenje
   
    33.20.70   Montaža drugih naprav in opreme, d. n.
   

Page 1/1  
Top