METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij    
    30.11.21   Potniške ladje, izletniške ladje in podobne ladje, za prevoz potnikov; trajekti vseh vrst
   
    30.11.22   Tankerji za prevoz nafte, naftnih derivatov, kemikalij, utekočinjenega plina
   
    30.11.23   Ladje hladilnice, razen tankerjev
   
    30.11.24   Druge tovorne ladje
   
    30.11.31   Ribiške ladje; ladje za predelavo ali konzerviranje ribiškega ulova
   
    30.11.32   Vlečne in potisne ladje
   
    30.11.33   Plavajoči bagri; ladje-svetilniki, plavajoče dvigalne naprave in druga plovila
   
    30.11.40   Plavajoče ali potopne proizvodne ploščadi
   
    30.11.50   Druge plavajoče konstrukcije (tudi splavi, pontoni, kesoni, boje in svetilniki)
   
    30.11.91   Preurejanje in obnova ladij, plavajočih ploščadi in konstrukcij
   
    30.11.92   Opremljanje ladij, plavajočih ploščadi in konstrukcij
   

Page 1/1  
Top