METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
29.10   Proizvodnja motornih vozil    
    29.10.11   Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila, na vžig s svečko, s prostornino valja ≤ 1 000 cm3
   
    29.10.12   Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila, na vžig s svečko, s prostornino valja > 1 000 cm3
   
    29.10.13   Batni motorji z notranjim zgorevanjem na kompresijski vžig (dizel motorji), za vozila
   
    29.10.21   Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, s prostornino valja ≤ 1 500 cm3
   
    29.10.22   Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, s prostornino valja > 1 500 cm3
   
    29.10.23   Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem, na kompresijski vžig (dizel ali poldizel)
   
    29.10.24   Druga osebna motorna vozila
   
    29.10.30   Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb
   
    29.10.41   Tovorna vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem, na kompresijski vžig (dizel ali poldizel), nova
   
    29.10.42   Tovorna vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko; druga tovorna vozila, nova
   
    29.10.43   Cestni vlačilci za polprikolice
   
    29.10.44   Podvozja z motorji, za motorna vozila
   
    29.10.51   Vozila z dvigali
   
    29.10.52   Motorna vozila za vožnjo po snegu; golf vozila ipd.
   
    29.10.59   Motorna vozila za posebne namene, d. n.
   

Page 1/1  
Top