METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.30   Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev    
    28.30.10   Enoosni traktorji
   
    28.30.21   Kmetijski traktorji z močjo motorja ≤ 37 kW
   
    28.30.22   Traktorji z močjo motorja > 37 ≤ 59 kW
   
    28.30.23   Traktorji z močjo motorja > 59 kW
   
    28.30.31   Plugi
   
    28.30.32   Brane, kultivatorji, rahljalniki, okopalniki
   
    28.30.33   Stroji za sejanje, sajenje in presajevanje
   
    28.30.34   Trosilniki gnojil
   
    28.30.39   Drugi stroji za obdelavo zemlje
   
    28.30.40   Kosilnice za travo
   
    28.30.51   Druge kosilnice razen za travo, tudi traktorske kosilnice
   
    28.30.52   Stroji za spravilo sena
   
    28.30.53   Balirke za seno ali krmo, tudi stroji za pobiranje sena in krme
   
    28.30.54   Stroji za izkopavanje in spravilo korenovk in gomoljnic
   
    28.30.59   Drugi stroji za žetev in spravilo pridelkov
   
    28.30.60   Stroji in naprave za brizganje in razprševanje tekočin ali prahu, za kmetijstvo ali vrtnarstvo
   
    28.30.70   Samonakladalne ali samorazkladalne prikolice in polprikolice za kmetijstvo
   
    28.30.81   Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje jajc, sadja ali drugih kmetijskih pridelkov, razen semen, zrna ali suhih stročnic
   
    28.30.82   Molzni stroji
   
    28.30.83   Stroji in naprave za pripravo krmil
   
    28.30.84   Valilniki in tople baterije za piščance
   
    28.30.85   Naprave za rejo perutnine
   
    28.30.86   Stroji in naprave za kmetijstvo, vrtnarstvo, gozdarstvo, perutninarstvo ali čebelarstvo, d. n.
   
    28.30.91   Deli strojev za spravilo pridelkov
   
    28.30.92   Deli strojev za obdelavo zemlje
   
    28.30.93   Deli za druge kmetijske stroje in naprave
   
    28.30.94   Deli za molzne in mlekarniške stroje in naprave, d. n.
   

Page 1/1  
Top