METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.29   Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene    
    28.29.11   Generatorji za generatorski ali vodni plin; acetilenski in podobni generatorji; naprave za destilacijo ali rektifikacijo
   
    28.29.12   Naprave za filtriranje ali čiščenje tekočin
   
    28.29.13   Filtri za olje, gorivo ali zrak za motorje z notranjim izgorevanjem
   
    28.29.21   Naprave za čiščenje, polnjenje ali zapiranje steklenic in drugih posod
   
    28.29.22   Gasilni aparati, pršilne pištole, stroji za brizganje peska in podobne mehanske naprave, razen za kmetijstvo
   
    28.29.23   Tesnila iz kovinskih listov; mehanska tesnila
   
    28.29.31   Tehtalne naprave za industrijske namene; tehtnice za kontinuirano tehtanje blaga na tekočem traku; dozirne tehtnice ipd
   
    28.29.32   Osebne in gospodinjske tehtalne naprave in tehtnice
   
    28.29.39   Druge tehtalne in merilne naprave
   
    28.29.41   Centrifuge, d. n.
   
    28.29.42   Kalandri ali druge naprave za valjanje, razen za kovine ali steklo
   
    28.29.43   Prodajni avtomati
   
    28.29.50   Industrijski pomivalni stroji
   
    28.29.60   Druge naprave za obdelavo materialov s spremembo temperature
   
    28.29.70   Neelektrične naprave za spajkanje in varjenje ter deli zanje; naprave na plin za površinsko kaljenje
   
    28.29.81   Deli za plinske generatorje
   
    28.29.82   Deli za centrifuge; deli naprav in aparatov za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov
   
    28.29.83   Deli za kalandre ali druge naprave za valjanje; deli za razpršilne naprave; deli za tehtalne naprave
   
    28.29.84   Deli za stroje, razen električnih priključkov, d. n.
   
    28.29.85   Deli za industrijske pomivalne stroje ter stroje za čiščenje, polnjenje, pakiranje ali zapiranje
   
    28.29.86   Deli neelektričnih strojev in naprav za spajkanje in varjenje; stroji in aparati na plin za površinsko kaljenje
   

Page 1/1  
Top