METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.22   Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav    
    28.22.16   Osebna in tovorna dvigala, skipi, tekoče stopnice in premične steze    
       28.22.16.30   Osebna in tovorna dvigala, dvigala s prekucno transportno posodo (skipi), električna
    Detail
       28.22.16.50   Druga dvigala in skipi (razen električnih)
    Detail
       28.22.16.70   Tekoče stopnice in pomični hodniki
    Detail

Page 1/1  
Top