METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.22   Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav    
    28.22.14   Žerjavi, portalna, luška, samovozna in druga dvigala    
       28.22.14.20   Mostna dvigala na fiksnih stebrih
    Detail
       28.22.14.33   Portalna dvigala na pnevmatičnih kolesih in luška dvigala
    Detail
       28.22.14.35   Druga prekladalna, portalna in mostna dvigala
    Detail
       28.22.14.40   Stolpni vrtljivi žerjavi in portalni žerjavi s pomolom
    Detail
       28.22.14.50   Druga samovozna dvigala, za vožnjo po tirih ali po pnevmatičnih kolesih
    Detail
       28.22.14.60   Dvigala, za montažo na cestna vozila
    Detail
       28.22.14.70   Druga dvigala (razen mostnih, prekladalnih in portalnih dvigal, žerjavov, samovoznih dvigal)
    Detail

Page 1/1  
Top