METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
27.90   Proizvodnja drugih električnih naprav    
    27.90.11   Električni stroji in naprave s posebnimi funkcijami
   
    27.90.12   Električni izolatorji; izolirni deli za električne stroje ali opremo; cevi za električne vodnike
   
    27.90.13   Ogljikove elektrode in drugi izdelki iz grafita za uporabo v elektrotehniki
   
    27.90.20   Indikatorske plošče s tekočimi kristali ali svetlečimi diodami; druge električne naprave za zvočno ali vizualno signalizacijo
   
    27.90.31   Električni stroji in naprave za spajkanje in varjenje; električni stroji in aparati za vroče brizganje kovin ali sintranih kovinskih karbidov
   
    27.90.32   Deli za električne stroje in naprave za spajkanje in varjenje ter za vroče brizganje kovin ali sintranih kovinskih karbidov
   
    27.90.33   Deli druge električne opreme; električni deli strojev in naprav, d. n.
   
    27.90.40   Elektromagneti, elektromagnetne sklopke in zavore, elektromagnetne vpenjalne in dvižne glave, pospeševalniki delcev, generatorji električnih signalov, naprave za galvanizacijo, elektrolizo ali elektroforezo in druge električne naprave
   
    27.90.51   Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo v tokokrogih s frekvenco 50/60 Hz, s kapacitivno jalovo močjo ≥ 0,5 kvar (močnostni kondenzatorji)
   
    27.90.52   Drugi konstantni kondenzatorji
   
    27.90.53   Spremenljivi ali nastavljivi (prednastavljeni) kondenzatorji
   
    27.90.60   Električni upori, razen grelnih uporov
   
    27.90.70   Električne naprave za signalizacijo in varnost prometa na cestah, železnicah, letališčih, parkiriščih, pristaniščih
   
    27.90.81   Deli električnih kondenzatorjev
   
    27.90.82   Deli električnih uporov, reostatov, potenciometrov
   

Page 1/1  
Top