METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
27.12   Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike    
    27.12.10   Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov, napetosti > 1 000 V
   
    27.12.21   Varovalke, za napetosti ≤ 1 000 V
   
    27.12.22   Avtomatska izklopna stikala, za napetosti ≤ 1 000 V
   
    27.12.23   Druge naprave za varovanje električnih tokokrogov, za napetosti ≤ 1 000 V
   
    27.12.24   Releji, za napetosti ≤ 1 000 V
   
    27.12.31   Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov, za napetosti ≤ 1 000 V
   
    27.12.32   Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov, za napetosti > 1 000 V
   
    27.12.40   Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
   

Page 1/1  
Top