METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.51   Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav    
    26.51.11   Navigacijski kompasi; drugi navigacijski instrumenti in naprave
   
    26.51.12   Daljinomeri, teodoliti in tahimetri; drugi meritveni, geodetski, hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in naprave
   
    26.51.20   Radarji in naprave za radio-navigacijo
   
    26.51.31   Tehtnice z občutljivostjo najmanj 0,05 g
   
    26.51.32   Risalne deske in naprave ter drugi instrumenti za risanje ali označevanje, logaritemska računala ipd.
   
    26.51.33   Ročna merila za merjenje dolžine, tudi mikrometri, kalibrska merila, merila z nonijem, d. n.
   
    26.51.41   Instrumenti in naprave za merjenje ali odkrivanje ionizirajočih sevanj
   
    26.51.42   Katodni osciloskopi in oscilografi
   
    26.51.43   Instrumenti za merjenje električnih količin, brez registrirnih naprav
   
    26.51.44   Instrumenti in naprave za merjenje in kontrolo telekomunikacijskih naprav
   
    26.51.45   Instrumenti in naprave za merjenje ali preizkušanje električnih količin, d. n.
   
    26.51.51   Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri in psihrometri
   
    26.51.52   Instrumenti za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, pritiska ali drugih spremenljivk pri tekočinah in plinih
   
    26.51.53   Instrumenti in naprave za fizikalne ali kemične analize, d. n.
   
    26.51.61   Mikroskopi (razen optičnih) in difrakcijske naprave
   
    26.51.62   Stroji in naprave za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov
   
    26.51.63   Merilniki proizvodnje ali porabe plina, tekočin ali električnega toka
   
    26.51.64   Števci vrtljajev in proizvodnje; taksimetri; kazalniki hitrosti in tahometri; stroboskopi
   
    26.51.65   Hidravlični ali pnevmatični inštrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje
   
    26.51.66   Instrumenti, naprave in stroji za merjenje ali preizkušanje, d. n.
   
    26.51.70   Termostati, manostati in drugi instrumenti in naprave za avtomatsko reguliranje ali kontroliranje
   
    26.51.81   Deli za radarje in pomožne naprave za radijsko navigacijo
   
    26.51.82   Deli in oprema za geodetske in risalne instrumente, ročne merilne naprave ter instrumente za merjenje električnih veličin pod 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 in 26.51.5; mikrotomi; deli d. n.
   
    26.51.83   Deli in oprema za mikroskope (razen optičnih) in difrakcijske aparate
   
    26.51.84   Deli in oprema za naprave pod 26.51.63 in 26.51.64
   
    26.51.85   Deli in oprema za instrumente in naprave za avtomatsko regulacijo in krmiljenje pod 26.51.65, 26.51.66 in 26.51.70
   
    26.51.86   Deli in oprema za kompase in druge navigacijske instrumente pod 26.51.11 in naprave za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov pod 26.51.62
   

Page 1/1  
Top