METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.30   Proizvodnja komunikacijskih naprav    
    26.30.11   Oddajniki z vdelanim sprejemnikom
   
    26.30.12   Oddajniki brez vdelanega sprejemnika
   
    26.30.13   Televizijske kamere
   
    26.30.21   Žični telefonski aparati z brezžično slušalko
   
    26.30.22   Telefoni za mobilno omrežje ali druga brezžična omrežja
   
    26.30.23   Drugi telefonski aparati in naprave za prenos ali sprejem glasu, slik ali drugih podatkov, vključno aparati za komuniciranje v žičnem ali brezžičnem omrežju (kot je lokalno ali prostrano omrežje)
   
    26.30.30   Deli električnih telefonskih ali telegrafskih naprav
   
    26.30.40   Antene in antenski reflektorji vseh vrst in njihovi deli; deli radijskih ali televizijskih oddajnikov in televizijskih kamer
   
    26.30.50   Protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave
   

Page 1/1  
Top