METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.44   Proizvodnja bakra    
    24.44.13   Rafinirani baker in bakrove zlitine, neobdelani; predzlitine bakra    
       24.44.13.30   Baker, surov, nelegiran, rafiniran (razen valjanih, vlečenih ali kovanih sintranih izdelkov)
    Detail
       24.44.13.70   Baker, surov, zlitine (razen valjanih, vlečenih ali kovanih sintranih izdelkov); predzlitine bakra, tudi zlitine, ki niso uporabno kovne (razen bakrovega fosfida (fosforjevega bakra), ki vsebuje > 15 mas. % fosforja)
    Detail

Page 1/1  
Top