METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
24.44   Proizvodnja bakra    
    24.44.11   Bakrov kamen; cementni baker
   
    24.44.12   Nerafinirani baker; bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo
   
    24.44.13   Rafinirani baker in bakrove zlitine, neobdelani; predzlitine bakra
   
    24.44.21   Bakrov prah in luske
   
    24.44.22   Bakrene palice in profili
   
    24.44.23   Bakrena žica
   
    24.44.24   Bakrene plošče, pločevina in trak, debeline > 0,15 mm
   
    24.44.25   Bakrena folija, debeline ≤ 0,15 mm
   
    24.44.26   Bakrene cevi in cevni fitingi
   

Page 1/1  
Top