METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.51   Mlekarstvo in sirarstvo    
    10.51.30   Maslo in mlečni namazi    
       10.51.30.30   Maslo z vsebnostjo maščobe <= 85 mas. %
    Detail
       10.51.30.50   Maslo z vsebnostjo maščobe > 85 mas. % in druge maščobe in olja, pridobljene iz mleka (razen mlečnih namazov z vsebnostjo maščobe < 80 mas. %)
    Detail
       10.51.30.70   Mlečni namazi z vsebnostjo maščobe < 80 mas. %
    Detail

Page 1/1  
Top