METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.11   Proizvodnja mesa, razen perutninskega    
    10.11.11   Meso, goveje, sveže ali ohlajeno
   
    10.11.12   Prašičje meso, sveže ali ohlajeno
   
    10.11.13   Ovčje meso, sveže ali ohlajeno
   
    10.11.14   Kozje meso, sveže ali ohlajeno
   
    10.11.15   Konjsko meso, sveže ali ohlajeno
   
    10.11.20   Užitni klavnični odpadki goveda, prašičev, ovc, koz, konj, sveži ali ohlajeni
   
    10.11.31   Goveje meso, zamrznjeno
   
    10.11.32   Prašičje meso, zamrznjeno
   
    10.11.33   Ovčje meso, zamrznjeno
   
    10.11.34   Kozje meso, zamrznjeno
   
    10.11.35   Konjsko meso, zamrznjeno
   
    10.11.39   Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni
   
    10.11.41   Puljena mastna volna, vključno z oprano na živali
   
    10.11.42   Cele surove kože goveda ali konjev
   
    10.11.43   Druge surove kože goveda ali konjev
   
    10.11.44   Surove kože ovc ali jagnjet
   
    10.11.45   Surove kože koz ali kozličkov
   
    10.11.50   Maščobe goveda, ovc, koz ali prašičev
   
    10.11.60   Surovi klavnični proizvodi, neužitni
   

Page 1/1  
Top