METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
26.11   Proizvodnja elektronskih komponent
   
26.12   Proizvodnja elektronskih plošč
   
26.20   Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
   
26.30   Proizvodnja komunikacijskih naprav
   
26.40   Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
   
26.51   Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
   
26.52   Proizvodnja ur
   
26.60   Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
   
26.70   Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
   
26.80   Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
   
27.11   Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
   
27.12   Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
   
27.20   Proizvodnja baterij in akumulatorjev
   
27.31   Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
   
27.32   Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
   
27.33   Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
   
27.40   Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
   
27.51   Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
   
27.52   Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
   
27.90   Proizvodnja drugih električnih naprav
   
28.11   Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
   
28.12   Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
   
28.13   Proizvodnja črpalk in kompresorjev
   
28.14   Proizvodnja pip in ventilov
   
28.15   Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
   
28.21   Proizvodnja peči in gorilnikov
   
28.22   Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
   
28.23   Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
   
28.24   Proizvodnja ročnih strojev in naprav
   
28.25   Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
   
28.29   Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
   
28.30   Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
   
28.41   Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
   
28.49   Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
   
28.91   Proizvodnja metalurških strojev
   
28.92   Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
   
28.93   Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
   
28.94   Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
   
28.95   Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
   
28.96   Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
   

Page 5/6  
Top