METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.62   Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
   
23.63   Proizvodnja sveže betonske mešanice
   
23.64   Proizvodnja malte
   
23.65   Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
   
23.69   Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
   
23.70   Obdelava naravnega kamna
   
23.91   Proizvodnja brusilnih sredstev
   
23.99   Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
   
24.10   Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
   
24.20   Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
   
24.31   Hladno vlečenje profilov
   
24.32   Hladno valjanje traku
   
24.33   Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
   
24.34   Hladno vlečenje žice
   
24.41   Proizvodnja plemenitih kovin
   
24.42   Proizvodnja aluminija
   
24.43   Proizvodnja svinca, cinka in kositra
   
24.44   Proizvodnja bakra
   
24.45   Proizvodnja drugih neželeznih kovin
   
24.51   Litje železa
   
24.52   Litje jekla
   
24.53   Litje lahkih kovin
   
24.54   Litje drugih neželeznih kovin
   
25.11   Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
   
25.12   Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
   
25.21   Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
   
25.29   Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
   
25.30   Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
   
25.40   Proizvodnja orožja in streliva
   
25.50   Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
   
25.61   Površinska obdelava in prekrivanje kovin
   
25.62   Mehanska obdelava kovin
   
25.71   Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
   
25.72   Proizvodnja ključavnic, okovja
   
25.73   Proizvodnja orodja
   
25.91   Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
   
25.92   Proizvodnja lahke kovinske embalaže
   
25.93   Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
   
25.94   Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
   
25.99   Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
   

Page 4/6  
Top