METADATA
Lista proizvodov PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
13.10   Priprava in predenje tekstilnih vlaken
   
13.20   Tkanje tekstilij
   
13.30   Dodelava tekstilij
   
13.91   Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
   
13.92   Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
   
13.93   Proizvodnja preprog
   
13.94   Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
   
13.95   Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
   
13.96   Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
   
13.99   Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
   
14.11   Proizvodnja usnjenih oblačil
   
14.12   Proizvodnja delovnih oblačil
   
14.13   Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
   
14.14   Proizvodnja spodnjega perila
   
14.19   Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
   
14.20   Proizvodnja krznenih izdelkov
   
14.31   Proizvodnja nogavic
   
14.39   Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
   
15.11   Strojenje in dodelava usnja in krzna
   
15.12   Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
   
15.20   Proizvodnja obutve
   
16.10   Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
   
16.21   Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
   
16.22   Proizvodnja sestavljenega parketa
   
16.23   Stavbno mizarstvo in tesarstvo
   
16.24   Proizvodnja lesene embalaže
   
16.29   Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
   
17.11   Proizvodnja vlaknin
   
17.12   Proizvodnja papirja in kartona
   
17.21   Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
   
17.22   Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
   
17.23   Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
   
17.24   Proizvodnja tapet
   
17.29   Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
   
18.11   Tiskanje časopisov
   
18.12   Drugo tiskanje
   
18.13   Priprava za tisk in objavo
   
18.14   Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
   
18.20   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
   
19.10   Proizvodnja koksa
   

Page 2/6  
Top