METADATA
Listei PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Construcţia de nave şi structuri plutitoare    
    30.11.21   Vase de croazieră, ambarcațiuni pentru excursii și vase similare pentru transport de persoane; feriboturi de toate tipurile
   
    30.11.22   Nave-cisternă pentru transportul țițeiului, al produselor petroliere, al produselor chimice, al gazului lichefiat
   
    30.11.23   Nave frigorifice, cu excepția navelor-cisternă
   
    30.11.24   Cargouri pentru mărfuri uscate
   
    30.11.31   Pescadoare; nave-fabrică și alte nave pentru prelucrarea și conservarea produselor pescărești
   
    30.11.32   Remorchere și remorchere-împingătoare
   
    30.11.33   Nave de dragat; faruri plutitoare, macarale plutitoare; alte nave
   
    30.11.40   Vase și infrastructuri costiere
   
    30.11.50   Alte structuri flotante (inclusiv plute, tancuri, batardouri, pontoane de debarcare, geamanduri și balize)
   
    30.11.91   Servicii de transformare și recondiționare a navelor, a platformelor și a structurilor plutitoare
   
    30.11.92   Servicii de echipare a navelor, a platformelor și a structurilor plutitoare
   

Page 1/1  
Top