METADATA
Listei PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.92   Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii    
    28.92.11   Elevatoare și benzi rulante cu acționare continuă, pentru uz în subteran
   
    28.92.12   Haveze pentru tăierea cărbunelui sau pietrei și utilaje pentru săparea tunelurilor; alte utilaje de găurit și săpat
   
    28.92.21   Buldozere și buldozere cu lama orientabilă autopropulsate
   
    28.92.22   Gredere și utilaje de nivelare a terenului autopropulsate
   
    28.92.23   Screpere autopropulsate
   
    28.92.24   Compactoare și compresoare rutiere autopropulsate
   
    28.92.25   Încărcătoare frontale cu benă autopropulsate
   
    28.92.26   Utilaje de încărcat cu bene autopropulsate, excavatoare și încărcătoare cu bene, cu o suprastructură rotativă la 360 de grade, cu excepția încărcătoarelor frontale cu bene
   
    28.92.27   Alte bene mecanice autopropulsate, excavatoare și încărcătoare cu bene; alte utilaje autopropulsate pentru minerit
   
    28.92.28   Lame de buldozere sau de buldozere cu lama orientabilă
   
    28.92.29   Autobasculante utilizate în afara suprafeței stradale
   
    28.92.30   Alte utilaje de excavat
   
    28.92.40   Utilaje pentru sortarea, măcinarea, amestecarea și prelucrarea similară a pământului, a pietrei, a minereurilor și a altor substanțe minerale;
   
    28.92.50   Tractoare de poziționat șine
   
    28.92.61   Componente pentru utilaje de găurit sau săpat sau excavat; componente pentru macarale
   
    28.92.62   Componente pentru utilaje de sortat, măcinat sau de prelucrat pământul, piatra și alte materiale similare prin alte metode
   

Page 1/1  
Top