METADATA
Listei PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.41   Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului    
    28.41.11   Mașini-unelte pentru prelucrarea metalului prin îndepărtarea materialului cu ajutorul laserului, al ultrasunetelor și altele similare    
       28.41.11.10   Maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor cu laser sau cu alte fascicule de lumină sau de fotoni
    Detail
       28.41.11.30   Maşini-unelte care prelucrează prin eliminare orice tip de material, acţionate cu ultrasunete (cu excepţia maşinilor pentru fabricarea dispozitivelor cu semiconductori sau a circuitelor integrate electronice)
    Detail
       28.41.11.50   Maşini-unelte care prelucrează prin eliminarea oricărui tip de material acţionând prin electroeroziune
    Detail
       28.41.11.70   Maşini-unelte speciale pentru prelucrarea metalelor prin procese electrochimice, cu fascicul de electroni, ioni, jet de plasmă
    Detail
       28.41.11.80   Maşini-unelte care prelucrează prin eliminarea oricărui tip de material acţionând cu ultrasunete, pentru fabricarea dispozitivelor cu semiconductori sau a circuitelor electronice integrate
    Detail

Page 1/1  
Top