METADATA
Listei PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
28.22   Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat    
    28.22.14   Macarale rotative; macarale; cadre mobile pentru ridicat, dispozitive de ridicare și camioane prevăzute cu macarale    
       28.22.14.20   Poduri şi grinzi rulante pe suporţi ficşi
    Detail
       28.22.14.33   Macarale portale mobile pe suporţi pneumatici şi cărucior călăreţ
    Detail
       28.22.14.35   Poduri, grinzi, macarale, pe şine speciale
    Detail
       28.22.14.40   Macarale-turn şi macarale-portal
    Detail
       28.22.14.50   Echipamente de ridicare autopropulsate, de tipul celor cu şine folosite în construcţii, cariere şi altele similare
    Detail
       28.22.14.60   Echipamente de ridicare destinate a se monta pe vehicule rutiere
    Detail
       28.22.14.70   Echipamente de ridicare autopropulsate, excl. podurile şi grinzile rulante, macaralele turn, macarale transportoare, podurile rulante, macaralele portal sau pivotante, scheletele mobile de ridicare, cărucioarele suspendate, maşinile autopropulsate
    Detail

Page 1/1  
Top