METADATA
Listei PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.81   Fabricarea zahărului    
    10.81.11   Zahăr nerafinat din trestie sau sfeclă, în formă solidă
   
    10.81.12   Zahăr rafinat din trestie sau sfeclă și sucroză pură din punct de vedere chimic, în formă solidă, neconținând adaosuri de aromatizanți sau coloranți
   
    10.81.13   Zahăr rafinat din trestie sau sfeclă conținând adaosuri de aromatizanți sau coloranți; zahăr de arțar și sirop de arțar
   
    10.81.14   Melasă
   
    10.81.20   Pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate în urma fabricării zahărului
   

Page 1/1  
Top