METADATA
Listei PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
10.61   Fabricarea produselor de morărit    
    10.61.24   Amestecuri pentru produse de panificație    
       10.61.24.00   Amestecuri şi aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie, a prăjiturilor, a produselor de patiserie sau a biscuiţilor; vafe, alveole, pesmeţi, pâine prăjită şi produse prăjite similare şi alte produse de brutărie
    Detail

Page 1/1  
Top