METADATA
Listei PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.12   Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului    
    08.12.12   Granule, spărturi și praf; pietriș, prundiș    
       08.12.12.10   Prundiş, pietriş, pietre concasate şi spărturi, din cele utilizate ca agregate pentru betoane sau pentru pietruirea drumurilor, pentru căile ferate sau alt balast
    Detail
       08.12.12.30   Pietre concasate, din cele folosite ca agregate, pentru pietruirea drumurilor şi pentru alte construcţii (excl. prundişul, pietrişul şi spărturile)
    Detail
       08.12.12.50   Granule, aşchii şi praf de marmură
    Detail
       08.12.12.90   Granule, aşchii şi praf de travertin, ecausin; granit; porfir; bazalt; gresie şi alte pietre pentru cioplit
    Detail

Page 1/1  
Top