METADATA
Listei PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
08.12   Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului    
    08.12.11   Nisipuri naturale
   
    08.12.12   Granule, spărturi și praf; pietriș, prundiș
   
    08.12.13   Amestecuri de zgură și deșeuri industriale similare, conținând sau nu pietriș, prundiș, galeți sau cremene pentru construcții
   
    08.12.21   Caolin și alte argile caoline
   
    08.12.22   Alte argile, andaluzit, disten și silimanit; mulit; pământuri de șamotă și de cărămizi dinas
   

Page 1/1  
Top