METADATA
Listei PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
23.62   Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
   
23.63   Fabricarea betonului
   
23.64   Fabricarea mortarului
   
23.65   Fabricarea produselor din azbociment
   
23.69   Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
   
23.70   Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
   
23.91   Fabricarea de produse abrazive
   
23.99   Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
   
24.10   Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
   
24.20   Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
   
24.31   Tragere la rece a barelor
   
24.32   Laminare la rece a benzilor înguste
   
24.33   Producţia de profile obţinute la rece
   
24.34   Trefilarea firelor la rece
   
24.41   Producţia metalelor preţioase
   
24.42   Metalurgia aluminiului
   
24.43   Producţia plumbului, zincului şi cositorului
   
24.44   Metalurgia cuprului
   
24.45   Producţia altor metale neferoase
   
24.51   Turnarea fontei
   
24.52   Turnarea oţelului
   
24.53   Turnarea metalelor neferoase uşoare
   
24.54   Turnarea altor metale neferoase
   
25.11   Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
   
25.12   Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
   
25.21   Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
   
25.29   Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
   
25.30   Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
   
25.40   Fabricarea armamentului şi muniţiei
   
25.50   Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
   
25.61   Tratarea şi acoperirea metalelor
   
25.62   Operaţiuni de mecanică generală
   
25.71   Fabricarea produselor de tăiat
   
25.72   Fabricarea articolelor de feronerie
   
25.73   Fabricarea uneltelor
   
25.91   Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
   
25.92   Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
   
25.93   Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
   
25.94   Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
   
25.99   Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
   

Page 4/6  
Top