METADATA
Listei PRODCOM 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
13.10   Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
   
13.20   Producţia de ţesături
   
13.30   Finisarea materialelor textile
   
13.91   Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
   
13.92   Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
   
13.93   Fabricarea de covoare şi mochete
   
13.94   Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
   
13.95   Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
   
13.96   Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
   
13.99   Fabricarea altor articole textile n.c.a.
   
14.11   Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
   
14.12   Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
   
14.13   Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
   
14.14   Fabricarea de articole de lenjerie de corp
   
14.19   Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
   
14.20   Fabricarea articolelor din blană
   
14.31   Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
   
14.39   Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
   
15.11   Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
   
15.12   Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
   
15.20   Fabricarea încălţămintei
   
16.10   Tăierea şi rindeluirea lemnului
   
16.21   Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
   
16.22   Fabricarea parchetului asamblat în panouri
   
16.23   Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
   
16.24   Fabricarea ambalajelor din lemn
   
16.29   Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
   
17.11   Fabricarea celulozei
   
17.12   Fabricarea hârtiei şi cartonului
   
17.21   Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
   
17.22   Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
   
17.23   Fabricarea articolelor de papetărie
   
17.24   Fabricarea tapetului
   
17.29   Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
   
18.11   Tipărirea ziarelor
   
18.12   Alte activităţi de tipărire n.c.a.
   
18.13   Servicii pregătitoare pentru pretipărire
   
18.14   Legătorie şi servicii conexe
   
18.20   Reproducerea înregistrărilor
   
19.10   Fabricarea produselor de cocserie
   

Page 2/6  
Top