METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
99.t   Kod T    
    99.tt   Kod T    
       24.10.T1.10   Surówka
    Detail
       24.10.T1.21   Stal surowa: stal niestopowa produkowana w piecach elektrycznych
    Detail
       24.10.T1.22   Stal surowa: stal niestopowa produkowana w inny sposób niż w piecach elektrycznych
    Detail
       24.10.T1.31   Stal surowa: stal stopowa inna niż stal nierdzewna produkowana w piecach elektrycznych
    Detail
       24.10.T1.32   Stal surowa: stal stopowa inna niż stal nierdzewna produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych
    Detail
       24.10.T1.41   Stal surowa: stal nierdzewna i stal żaroodporna produkowana w piecach elektrycznych
    Detail
       24.10.T1.42   Stal surowa: stal nierdzewna i stal żaroodporna produkowana w innych procesach niż w piecach elektrycznych
    Detail
       24.10.T2.11   Wyroby płaskie zwinięte (taśma szeroka) walcowane na gorąco, o szerokości 600 mm i większej
    Detail
       24.10.T2.12   Wyroby płaskie zwinięte (taśma szeroka), walcowane na gorąco, o szerokości mniejszej niż 600 mm
    Detail
       24.10.T2.21   Blachy grube i blachy cienkie, walcowane wzdłużnie w walcowni taśm szerokich
    Detail
       24.10.T2.22   Blachy grube i blachy cienkie oraz szerokie wyroby płaskie, walcowane na gorąco w walcowni innej niż walcownia taśm szerokich
    Detail
       24.10.T2.31   Walcówka walcowana na gorąco
    Detail
       24.10.T2.41   Pręty do zbrojenia betonu, walcowane na gorąco
    Detail
       24.10.T2.42   Pręty pozostałe, walcowane na gorąco
    Detail
       24.10.T2.43   Kształtowniki lekkie o wysokości środnika mniejszej niż 80 mm i kątowniki, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane
    Detail
       24.10.T2.44   Kształtowniki ciężkie
    Detail
       24.10.T2.51   Ścianka szczelna
    Detail
       24.10.T2.52   Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych
    Detail
       24.10.T2.60   Kształtowniki spawane
    Detail
       24.10.T3.10   Blachy grube, blachy cienkie oraz taśmy i blachy czarna szerokie, walcowane na zimno, o szerokości 600 mm i większej
    Detail
       24.10.T3.20   Blachy cienkie i taśmy szerokie, elektrotechniczne
    Detail
       24.10.T3.30   Blacha biała, pozostałe ocynkowane blachy cienkie i taśmy szerokie, włączając ze stali pokrytej elektrolitycznie chromem
    Detail
       24.10.T3.40   Blacha cienka pokrywana na gorąco
    Detail
       24.10.T3.50   Blacha cienka pokryta elektrolitycznie metalem
    Detail
       24.10.T3.60   Blacha cienka pokryta substancjami organicznymi
    Detail

Page 1/1  
Top