METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
33.14   Naprawa urządzeń elektrycznych    
    33.14.19   Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego    
       33.14.19.00   Usługi naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, z wyłączeniem silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
   

Page 1/1  
Top