METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
33.14   Naprawa urządzeń elektrycznych    
    33.14.11   Usługi naprawy i konserwacji silników elektrycznych, prądnic, transformatorów oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
   
    33.14.19   Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego
   

Page 1/1  
Top