METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
33.12   Naprawa maszyn    
    33.12.11   Usługi naprawy i konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
   
    33.12.12   Usługi naprawy i konserwacji sprzętu do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pozostałych pomp, sprężarek, kurków i zaworów
   
    33.12.14   Usługi naprawy i konserwacji pieców, palenisk i palników piecowych
   
    33.12.15   Usługi naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych i chwytaków
   
    33.12.18   Usługi naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
   
    33.12.19   Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   
    33.12.21   Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
   
    33.12.22   Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki metalu i narzędzi mechanicznych
   
    33.12.23   Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla metalurgii
   
    33.12.24   Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
   
    33.12.25   Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz produkcji napojów
   
    33.12.26   Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
   
    33.12.27   Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu papierniczego
   
    33.12.28   Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki tworzyw sztucznych i gumy
   
    33.12.29   Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
   

Page 1/1  
Top