METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
32.50   Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych    
    32.50.41   Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów    
       32.50.41.30   Soczewki kontaktowe
    Detail
       32.50.41.53   Soczewki okularowe nieprzeznaczone do korekcji wzroku, nieoprawione
    Detail
       32.50.41.55   Soczewki okularowe jednoogniskowe przeznaczone do korekcji wzroku, wykończone obustronnie, nieoprawione
    Detail
       32.50.41.59   Soczewki okularowe przeznaczone do korekcji wzroku, wykończone obustronnie, inne niż jednoogniskowe, nieoprawione
    Detail
       32.50.41.70   Soczewki okularowe przeznaczone do korekcji wzroku, inne niż wykończone dwustronnie, nieoprawione
    Detail

Page 1/1  
Top