METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
32.50   Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych    
    32.50.22   Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane    
       32.50.22.35   Sztuczne stawy
    Detail
       32.50.22.39   Przyrządy ortopedyczne, temblaki i inny sprzęt stosowany przy złamaniach
   
       32.50.22.53   Pojedyncze sztuczne zęby z tworzyw sztucznych, włączając metalowe sztyfty do ich zamocowania) (z wyłączeniem protez dentystycznych oraz części do nich
    Detail
       32.50.22.55   Pojedyncze sztuczne zęby z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, włączając metalowe sztyfty do ich zamocowania z wyłączeniem protez dentystycznych, części do nich
    Detail
       32.50.22.59   Protezy dentystyczne, włączając sztuczne szczęki i ich części, metalowe korony, odlewane sztyfty cynowe, sztyfty ze stali nierdzewnej, z wyłączeniem sztucznych zębów
   
       32.50.22.90   Protezy pozostałych części ciała, z wyłączeniem sztucznych zębów i protez dentystycznych, sztucznych stawów, przyrządów ortopedycznych, stymulatorów serca
   

Page 1/1  
Top