METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
32.50   Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych    
    32.50.11   Urządzenia i instrumenty do zastosowań dentystycznych
   
    32.50.12   Sterylizatory medyczne, włączając chirurgiczne i laboratoryjne
   
    32.50.13   Strzykawki, igły, cewniki, kaniule i tym podobne; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   
    32.50.21   Instrumenty i urządzenia do zastosowań terapeutycznych; respiratory
   
    32.50.22   Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane
   
    32.50.23   Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych
   
    32.50.30   Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich części
   
    32.50.41   Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów
   
    32.50.42   Okulary, gogle i tym podobne wyroby korekcyjne, ochronne lub do innych celów
   
    32.50.43   Oprawki do okularów i podobnych wyrobów
   
    32.50.44   Części oprawek do okularów i podobnych wyrobów
   
    32.50.50   Pozostałe urządzenia i instrumenty medyczne, włączając chirurgiczne
   

Page 1/1  
Top