METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.30   Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn    
    30.30.40   Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych    
       30.30.40.00   Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych
    Detail

Page 1/1  
Top