METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.30   Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn    
    30.30.34   Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 15 000 kg    
       30.30.34.00   Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej przekraczającej 15 000 kg, do zastosowań cywilnych
    Detail

Page 1/1  
Top