METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.30   Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn    
    30.30.11   Silniki lotnicze spalinowe z zapłonem iskrowym
   
    30.30.12   Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe
   
    30.30.13   Silniki odrzutowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych
   
    30.30.14   Naziemne szkoleniowe symulatory lotu i ich części
   
    30.30.15   Części do spalinowych silników lotniczych o zapłonie iskrowym
   
    30.30.16   Części do silników turbośmigłowych lub turboodrzutowych
   
    30.30.20   Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu
   
    30.30.31   Śmigłowce
   
    30.30.32   Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej ≤ 2 000 kg
   
    30.30.33   Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 2 000 kg, ale ≤ 15 000 kg
   
    30.30.34   Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 15 000 kg
   
    30.30.40   Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych
   
    30.30.50   Pozostałe części do statków powietrznych i statków kosmicznych
   
    30.30.60   Usługi związane z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych
   

Page 1/1  
Top