METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
30.11   Produkcja statków i konstrukcji pływających    
    30.11.31   Statki rybackie; statki-przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa    
       30.11.31.30   Statki rybackie
    Detail
       30.11.31.50   Rybackie statki-przetwórnie
    Detail

Page 1/1  
Top