METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
29.20   Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep    
    29.20.10   Nadwozia do pojazdów silnikowych
   
    29.20.21   Kontenery przystosowane do przewozu jednym lub więcej środkami transportu
   
    29.20.22   Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)
   
    29.20.23   Pozostałe przyczepy i naczepy
   
    29.20.30   Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
   

Page 1/1  
Top