METADATA
Wykaz PRODCOM Produktów Przemysłowych, 2010

Layout:

  Select language of the data:
Detail
29.10   Produkcja pojazdów samochodowych    
    29.10.11   Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 1 000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
   
    29.10.12   Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
   
    29.10.13   Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
   
    29.10.21   Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 1500 cm3
   
    29.10.22   Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1500 cm3
   
    29.10.23   Pozostałe nowe samochody osobowe z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
   
    29.10.24   Pozostałe samochody osobowe
   
    29.10.30   Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób
   
    29.10.41   Pojazdy samochodowe nowe, do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
   
    29.10.42   Pozostałe nowe pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli), do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym; pozostałe pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli
   
    29.10.43   Ciągniki samochodowe do ciągnięcia naczep
   
    29.10.44   Podwozia do pojazdów samochodowych wyposażone w silniki
   
    29.10.51   Żurawie samochodowe i samojezdne
   
    29.10.52   Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe itp., wyposażone w silnik
   
    29.10.59   Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
   

Page 1/1  
Top